Geen producten (0)

Onderstaande verkoopvoorwaarden van webshop www.kitschenzo.com zijn van toepassing:

Op alle overeenkomsten met Kitsch & Zo via de webshop van Kitsch & Zo , onder de naam www.kitschenzo.com, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Kitsch & Zo hierbij uitdrukkelijk van de hand. Naast deze algemene voorwaarden kunnen (indien nadrukkelijk aangegeven), aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. In dit geval gelden de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden. Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

Bestelling: Alle genoemde prijzen op de website van Kitsch & Zo zijn vermeld in euro's, inclusief btw  (  21% of 6 %) en exclusief verzendkosten. Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Kitsch & Zo is bijgeschreven, (via de webshop is dit een Ideal betaling), zal Kitsch & zo de bestelling binnen 1 tot maximaal  8 werkdagen bij Post nl. afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden, dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.  De door Kitsch & Zo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds bestelde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Kitsch & Zo worden teruggestort. Kitsch & Zo neemt zo snel mogelijk contact op als er een wijziging in levertijd blijkt te ontstaan. Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Kitsch & zo onmiddellijk contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag. Leveringen naar het buitenland worden niet in behandeling genomen.

Betaling en levering: Kitsch & Zo zal de bestelling bij  Post nl.  binnen 8 werkdagen bij TNT afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd. Voor kleinere zendingen die in een brievenbus passen, betaal je binnen Nederland circa €1,75 , maar een groot gedeelte van de zendingen die door een brievenbus passen worden verzonden middels een brievenbuspakje met T&T nummer. Voor een aantal artikelen worden geen verzendkosten berekend. Dit wordt duidelijk aangegeven op de site. Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaal je binnen Nederland cica € 6,95 per pakket. Bij bestellingen boven de € 50,00,- vervallen bovendien de verzendkosten (binnen Nederland) helemaal! Particulieren dienen vooraf te betalen (via iDeal of anders). Kitsch & Zo zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat Kitsch & Zo de betaling heeft ontvangen.  We verzenden niet naar het buitenland

Cadeaus: Als je de bestelling naar een ander adres wilt sturen, vul je op het adresformulier het afleveradres in. Wil je de bestelling als cadeau verpakt hebben (dit doen we gratis!), dan kun je dit aangeven . Ook kun je eventueel je persoonlijke tekst doorgeven Kitsch & Zo zorgt er dan voor dat jouw tekst op een kaartje bij het feestelijk verpakte cadeau zit!

Retourzendingen: De koper De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering. Kitsch & Zo zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 48 uur een reactie geven. . Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Kitsch & Zo retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele,complete en onbeschadigde verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen terug gestort worden op je rekening. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Kitsch & zo worden afgeleverd, dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Kitsch & Zo kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Kitsch & Zo, Albertsbaan 9, 9301 KS te Roden o.v.v. je naam en een korte toelichting. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Kitsch & Zo behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Aansprakelijkheid: Alle producten die in het assortiment van Kitsch & Zo zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan de artikelen moeten voldoen. In geval van klachten kun je je altijd tot Kitsch & zo wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Kitsch & Zo sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit. Voor de door Kitsch & Zo geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Kitsch & Zo vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket funtie. Het is mogelijk dat kitsch & zo op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Kitsch & zo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Overmacht: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kitsch & Zo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kitsch & Zo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kitsch & Zo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy: De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.

Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten tussen Kitsch & Zo en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud: Kitsch & Zo blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering van de bestelling door Kitsch & Zo aan Post nl.  op jou over. Kitsch & Zo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met Post nl.

Diversen: Kitsch & zo is gevestigd te Roden, Albertsbaan 9, 9301KS, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04071205. Gelieve alle correspondentie te zenden aan Kitsch & Zo op bovenstaand adres of via de mail naar info@kitschenzo.nl. Kitsch & Zo is bereikbaar (050-5029944) op de volgende uren: di. t/m vrijdag van 10.00-18.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00. Kitsch & zo streeft ernaar om de door haar , op werkdagen, ontvangen email binnen 24 uur te beantwoorden.